Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Video Assistent. In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn.

Ik: Matthea Bussemaker van de Video Assistent, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51144425, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met mij of een (online) cursus of training volgt.

Van een overeenkomst is sprake wanneer

  • jij een aanbod van De Video Assistent aanvaardt. Het aanbod kan zowel schriftelijk, mondeling en telefonisch aan jou worden gedaan.
  • jij een (digitaal) product aanschaft via de website.
  • jij je aanmeldt voor een dienst of een product van De Video Assistent. Een cursus of training, zowel offline als online.

Annulering – Consumenten / particulieren

Producten en diensten die je via de website koopt, kun je binnen 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren. Je hebt herroepingsrecht. Wil je annuleren? Stuur een mail naar matthea@devideoassistent. Het mag zonder opgaaf van reden, maar ik vind het natuurlijk wel fijn, wanneer je uitlegt waarom je annuleert.

Annulering bij online diensten

Heb je je ingeschreven voor een online product, een training of dienst waarvan de levering start binnen de bedenktijd van 14 dagen? Dan kun je niet meer annuleren. Je ziet af van het herroepingsrecht op het moment dat de cursus start. Een online programma start op het moment dat de eerste les of module online staat. En je hebt de inloggegevens ontvangen.

Betaling

Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als de betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. Daar zijn kosten aan verbonden. Die bereken ik door aan jou.

Ziekte of overmacht

Als ik door ziekte of overmacht geen diensten kan leveren, schakel ik een vervanger in. Of ik verplaats de dienst naar een ander datum. Als er voor een training onvoldoende deelnemers zijn, kan ik de training annuleren of verplaatsen naar een andere datum. Als ik de training annuleer maak ik een creditfactuur en ontvang je het bedrag retour.

Aansprakelijkheid

Ben je niet tevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met jou uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst. Technische apparatuur, zoals een camera of laptop of harde schijf, kan kapot gaan of in gebreke blijken. Bij defecte apparatuur kun je geen schadevergoeding eisen.

Ik ben niet aansprakelijk voor enige schade die door mijn werkzaamheden voor jou is ontstaan. Mijn aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Intellectueel eigendom

Het trainingsmateriaal dat ik gebruik in (online) trainingen of programma’s heb ik zelf ontwikkeld. Zonder mijn schrijftelijke toestemming vooraf, mag je het niet verspreiden of vermenigvuldigen.

Wil je een tekst van mijn website of uit mijn nieuwsbrief gebruiken? Dat kan, zolang je een link plaats naar mijn website en erbij vermeld: ‘Door Matthea Bussemaker van de Video Assistent. Ga naar www.devideoassistent.nl’

Geheimhouding

Inloggegevens die jou toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met jouw (bedrijfs)gegevens.